Aluminium-Mehrschichtverbundrohr DVGW

Aluminium-Mehrschichtverbundrohr, Rollenware von 16mm bis 32mm
Aluminium-Mehrschichtverbundrohr, Rollenware isoliert - blau, von 16mm bis 26mm
Aluminium-Mehrschichtverbundrohr, Rollenware isoliert - rot, von 16mm bis 26mm
Aluminium-Mehrschichtverbundrohr, Stangenware von 16mm bis 63mm